K O M U N I K A T
Uprzejmie informujemy, że stosownie do Regulaminu zakończyła się rekrutacja uczestników tegorocznej edycji Festiwalu.
Udział w konkursie potwierdziło 29 chórów z 15 krajów świata, t.j.: Angoli, Białorusi, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski.
 
W związku z zaistniałą sytuacją, w uzgodnieniu z dyrygentami chórów, które potwierdziły swoje uczestnictwo, przenosimy organizację tegorocznego Festiwalu na okres 16 – 20 września 2020 r.