13 MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. MICHAŁA SPISAKA
ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY
Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
• Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
• Gmina Dąbrowa Górnicza
FORMUŁA KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury i sztuki.
2. Konkurs odbywa się co dwa lata.
3. Każda edycja Konkursu odbywa się w innych specjalnościach.
4. W 2021 r. Konkurs odbędzie się w terminie od 14 do 23 września w specjalnościach:
• obój
• klarnet
• fagot