II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave” - Wysoka 2021

Drodzy Przyjaciele muzyki chóralnej.
Pierwsza edycja konfrontacji chórów w oparciu o przesłane pliki video, która zakładała dowolność wyboru repertuaru skupiła łącznie 17 zespołów z całej Polski. Innowacyjna formuła konkursu wygenerowana na zapotrzebowanie dzisiejszych czasów udowodniła jak bardzo brakuje nam wspólnych wydarzeń artystycznych. To niecodzienne wydarzenie nie tylko uaktywniło środowisko chóralne, ale też wzbogaciło przestrzeń mediów społecznościowy o jakże deficytową w dzisiejszym świecie kulturę wysoką.
 
 
II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave” - Wysoka 2021 to propozycja konfrontacji zespołów w obszarze muzyki pasyjnej. Utwory chóralne, których tematyką jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu stanowią bardzo ważne ogniwo w historii muzyki. Są nośnikiem wyjątkowych doznań – nasyconych często ogromnym ładunkiem emocjonalnym.
 
Organizatorami konfrontacji, które odbędą się 5 kwietnia są: Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Wysokiej, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Miasto i Gmina Wysoka, Polska Agencja Muzyczna.
 
Głównymi założeniami konkursu są: propagowanie muzyki chóralnej, aktywizacja środowiska chóralnego, popularyzacja literatury chóralnej, upowszechnianie wysokiej kultury muzycznej w obszarze muzyki sakralnej, promocja Miasta Wysoka, promocja Powiatu Pilskiego.
 

Przesłuchania obędą się w kategoriach:

A. Chóry mieszane (powyżej 25 osób)
A1. Chóry kameralne (do 25 osób)
A2. Zespoły wokalne (do 12 osób)
B. Chóry męskie
C. Chóry żeńskie
D. Chóry dziecięce
E. Chóry seniorów (powyżej 56 roku życia)
F. Chóry kościelne

Konkurs ma formę konfrontacji zespołów na podstawie przesłanych plików video. Występ zespołu oceniany jest w oparciu o walory artystyczne. Przyjmujemy zgłoszenia do 31.03.2021r. włącznie. Akceptujemy również nagrania z koncertów/prób wykonane za pomocą smartfonu. Zgłoszenie powinno zawierać 2 utwory sakralne w tym minimalnie jeden o tematyce pasyjnej. Utwory mogą być wykonane a cappella lub z akompaniamentem, maksymalny czas prezentacji - 10 minut.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 5.04.2021r - o godzinie 12:00 zostanie udostępnione nagranie z przesłuchaniem na podstawie którego o godzinie 18:00 jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński przedstawi wyniki konfrontacji.
 
Więcej informacji/formularz zgłoszeniowy na stronach:
www.polskaagencjamuzyczna.pl/okcho
www.parafia-wysoka.pl
www.parafia-wysoka.pl
 
Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń.
 
plakat ver2