XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2020” w Białymstoku

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.
1. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut. Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym oraz skontrastowanie temp, dynamiki i form. Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2020 r.
2. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy wysłać na adres Biura Organizacyjnego do 20 grudnia 2019 r.
3. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2020 r.
 
Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.