Bezpłatna sesja nagraniowa Musica Cordis
Oferta Zarządu Głównego PZChiO kierowana do wszystkich chórów i orkiestr będących członkami PZChiO, krajowych i zagranicznych na 2017 rok.

KAŻDY CHÓR LUB ORKIESTRA MOŻE BEZPŁATNIE NAGRAĆ PŁYTĘ !
Zarząd Główny ogłasza kontynuację projektu artystycznego "Musica Cordis", którego celem jest coroczne zaprezentowanie dorobku polskich chórów i orkiestr zrzeszonych w PZChiO, w postaci nagrania płyty CD-audio, która będzie zawierać kompilację utworów, wytypowanych chórów i orkiestr (prosimy o zgłaszanie się).
Sesja nagraniowa dla każdego chóru lub orkiestry pozwala na nagranie pełnej (do 70 min) płyty CD-audio - powstały materiał staje się własnością chóru lub orkiestry z czego 2 utwory zostaną przekazane na płytę MUSICA CORDIS, którą opublikuje ZG PZCHiO na własny koszt.
Sesja nagraniowa dla chóru lub orkiestry (do 70 min) oraz umieszczenie nagrań (2 nagrania) na płycie i jej publikacja jest całkowicie bezpłatne i członkowie PZChiO, chóry i orkiestry nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat.
Projekt przygotowywany jest szczególnie dla tych orkiestr i chórów, które mają w swoim dorobku znaczące osiągnięcia artystyczne, a które jednak ze względów finansowo - organizacyjnych nie są w stanie samodzielnie podołać przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnej sesji nagraniowej, która by uwieczniła ich dokonania wokalne i muzyczne.

Płyta z nagraniami - "Musica Cordis" będzie okazją do zarejestrowania ciekawych osiągnięć artystycznych, kompozycji i wykonań, które w danym roku kalendarzowym są owocem pracy setek muzyków, członków naszego Związku i znakomitą okazją do zaprezentowania dorobku na szerokim forum muzycznym w kraju i za granicą. Stanie się swoistą muzyczną kroniką naszego Związku.

Taka muzyczna wizytówka PZChiO nie byłaby możliwa bez współpracy Zarządu Głównego z agencją MixLevel, które w znaczący sposób sponsoruje wspólny projekt. Wydawnictwo ma na swoim koncie wieloletnią działalność nagraniową i wydawniczą, a zarejestrowało dzieła wielu znanych i cenionych wykonawców Wykonanie kulkuset nagrań chórów dało podwaliny do osiągnięcia najwyższego poziomu technicznego i artystycznego w tego typu nagraniach. Wydawnictwo jest znane od szeregu lat z propagowania w Polsce audiofilizmu i technik najwyższej jakości nagrań i odtwarzania dla muzyki. Współpracuje z naszym Związkiem od kilku lat, wspierając w różnych działaniach promocyjnych.

Warunki, zasady uczestnictwa:

Podajemy najważniejsze warunki i zasady związane z przystąpieniem do projektu:

1 - Aby uczestniczyć w projekcje artystycznym "Musica Cordis" należy wypełnić zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy poniżej)

2 - Uczestnik projektu powinien zgłosić swój udział minimum 2 tygodnie przed planowanym dokonaniem nagrania w celu ustalenia terminu i innych szczegółów technicznych.

3 - Uczestnik ustala program sesji nagraniowej, przygotowuje nuty, wykonawców, instrumenty, ewentualny transport muzyków i inne elementy zaplecza organizacyjnego na własny koszt.

Do obowiązków uczestnika projektu również należy przygotowanie we własnym zakresie sali odpowiedniej do dokonania nagrań (przy konsultacji technicznej z kierownikiem nagrania), opłacenia kosztów dojazdu (stawka kilometrowa dla samochodu osobowego), pobytu i wyżywienia (najczęściej jest to jeden nocleg dla 2 osób) ekipy nagraniowej. Przewidujemy również sesje nagraniowe jednodniowe (mniejsze koszty).

4 - Uczestnik zobowiązuje się ewentualnie przekazać dwa utwory z wykonanej sesji nagraniowej nieodpłatnie na potrzeby wydawnictwa płytowego "Musica Cordis", przy czym wyboru utworów dokona komisja Zarządu Głównego.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Musica Cordis" i mamy nadzieję że inicjatywa Zarządu Głównego spotka się z szerokim zainteresowaniem wśród wszystkich członków PZChiO.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Głównego PZChiO: tel./fax 022 826 51 70