KADENCJA WŁADZ POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR NA LATA 2021-2025

 
W dniu 9 października 2021 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, na którym dokonano wyboru Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
 
Skład Zarządu Głównego:
 

PREZES - prof. Dariusz Dyczewski

WICEPREZES - Krystyna Stańczak-Pałyga

WICEPREZES - Monika Mielko-Remiszewska

DYREKTOR ARTYSTYCZNY - ks. prof. Kazimierz Szymonik

SKARBNIK - Estera Serówka

SEKRETARZ - Paweł Choina

CZŁONKOWIE - Danuta Bałamucka, Izabella Zielecka-Panek

 

zarzad

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

 

PRZEWODNICZĄCY - Ryszard Migdalski

WICEPRZEWODNICZĄCY - Andrzej Kropiński

SEKRETARZ - Kamila Niemczycka

 

komisja

 

Skład Komisji Odznaki Honorowej:

Paweł Choina

Monika Mielko-Remiszewska

Izabella Zielecka-Panek