KADENCJA WŁADZ POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

2017 - 2021

 
zarzad 2017
 

W dniu 14.10.2017 r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Główny PZCHiO:

PREZES - prof. Dariusz Dyczewski

WICEPREZES - Krystyna Stańczak-Pałyga

WICEPREZES - Barbara Rytwińska

SKARBNIK - Estera Serówka

SEKRETARZ - Zbigniew Graczyk

CZŁONKOWIE - Monika Mielko-Remiszewska, Paweł Choina, Eugeniusz Kubski

 

Także w tym samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej PZCHiO która ukonstytuowała się następująco:

PRZEWODNICZĄCY - Ryszard Migdalski

WICEPRZEWODNICZĄCY - Andrzej Kropiński

SEKRETARZ - Szymon Rogowski