Drukuj
STRUKTURA
Polski Związek Chórów i Orkiestr
Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją „non profit”, realizuje swoje zadania statutowe poprzez oddziały terenowe. Każdy oddział zarządzany jest przez społeczny zarząd i komisję rewizyjną. Członkiem Związku jest osoba fizyczna działająca w amatorskim chórze, orkiestrze lub innym zespole muzycznym, przynależąca do jednego z oddziałów terenowych Zgodnie ze Statutem PZChiO. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów odbywany co 4 lata zaś pomiędzy zjazdami działalnością PZChiO kieruje Zarząd Główny z wyboru, który pełni swoją funkcję honorowo i społecznie. Zarząd utrzymuje się z niewielkiej części składki członkowskiej przekazywanej przez oddziały terenowe.
Zarząd Główny współuczestniczy w imprezach organizowanych przez oddziały terenowe. W ostatnich latach coraz trudniej Zarządowi Głównemu ubiegać się o dotacje na zadania artystyczne ze względu na niewielkie środki własne jakimi dysponuje, ale i ze względu na coraz większe wymagania i restrykcje w zakresie wnioskowania o dotacje lub realizacji dotacji.

Stan obecny PZChiO to:
16 oddziałów ( 7 - bez osobowości prawnej , 9 – z osobowością prawną ).
8.308 członków
404 zespoły