XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

16 - 20 maja 2018 r. – Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

Już od 1982 roku w maju chóry z całego świata prezentują się w Polsce na największym festiwalu muzyki cerkiewnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” ma – nadaną w 1995 roku przez Ministerstwo Kultury – kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

 
 

 

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki

Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Partner: Opera i Filharmonia Podlaska

Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

PROGRAM FESTIWALU

OTWARCIE FESTIWALU

16 maja 2018 r. godz. 19.00

KONCERT INAUGURACYJNY

Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej”

w wykonaniu

Akademickiego Chóru Kameralnego „Chreszczatyk” z Kijowa

pod dyr. Pawło Strucia

 

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

17.05.2018 (czwartek) godz. 17.00

1. Męski Chór Diecezjalny – Koszyce (Słowacja)

2. „Mały Chór Bazylego Wielkiego” – Kijów (Ukraina)

3. Żeński Chór „Christina Morfowa” – Sofia (Bułgaria)

4. Chłopięcy Chór Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Akademii Muzyki – Mińsk (Białoruś)

5. Młodzieżowy Chór „Annino” – Moskwa (Rosja)

6. Chłopięcy Chór Męskiej Kapełły Chóralnej im. L. Rewuckiego – Kijów (Ukraina)

7. Chłopięcy Chór „Ąžuoliukas”Wilno (Litwa)

8. Chór Państwowego Uniwersytetu Kultury - Krasnodar (Rosja)

9. Chór Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki - Mińsk (Białoruś)

10. Chór Narodowej Akademii Muzyki – Odessa (Ukraina)

18.05.2018 (piątek) godz. 17.00

1. Chór Parafii Prawosławnej - Homel (Białoruś)

2. Chór Uczelni Teologicznej – Smoleńsk (Rosja)

3. Chór Parafii Prawosławnej – Włodzimierz (Rosja)

4. Młodzieżowy Chór Szkoły Chóralnej – Konakowo (Rosja)

5. Chór „Ave Musica” Chrześcijańskiego Uniwersytetu Humanitarno-Ekonomicznego – Odessa (Ukraina)

6. Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros” – Olsztyn (Polska)

7. Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy – Ryga (Łotwa)

8. Akademicki Chór „Biełaja Wieża” Państwowej Politechniki Brzeskiej – Brześć (Białoruś)

9. Akademicki Chór Centrum Kultury – Wlk. Nowgorod (Rosja)

10. Warszawski Chór Międzyuczelniany - Warszawa (Polska)

19.05.2018 (sobota) godz. 15.00

1. Koptyjski Chór „St. Kyrel” – Londyn (Wielka Brytania)

2. Żeński Chór Metropolii St. Petersburg - St. Petersburg (Rosja)

3. Męski Zespół Wokalny „Kairos” – Lublin (Polska)

4. Kameralny Chór „Swietocz” – Mińsk (Białoruś)

5. Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego – Wrocław (Polska)

6. Męski Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”- Poznań (Polska)

7. Prawosławny Chór Theotokos” - Bejrut (Liban)

8. Kameralny Chór Sofia” – Kijów (Ukraina)

9. Kłajpedzki Chór „Aukuras” – Kłajpeda (Litwa)

10. Państwowy Chór Naddniestrzański – Tyraspol (Mołdawia)

 

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

20.05.2018 (niedziela)

godz. 14.00 Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00 Koncert Galowy

 

koncerty towarzyszące1koncerty towarzyszące2


W dniach 16 - 20 maja 2018 r. w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku odbędzie się XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Tegoroczna, XXXVII edycja realizowana jest w partnerstwie z Operą i Filharmonią Podlaską.

Wydarzenie, które odbywa się od 1982 roku jest największym festiwalem muzyki cerkiewnej w Polsce. W 1995 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadało mu kategorię zerową, co stawia go na równi m.in. z Konkursem Chopinowskim.

Festiwal jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018, a także Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego, Związku Kompozytorów Polskich oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

W tegorocznej edycji zaprezentuje się 30 zespołów z 11 państw : Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Mołdawii, Słowacji, Bułgarii, Łotwy oraz Polski. Ponadto po raz pierwszy wystąpią chóry z Wielkiej Brytanii i Libanu.

Festiwal rozpocznie się 16 maja koncertem inauguracyjnym „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej” w wykonaniu Akademickiego Chóru Kameralnego „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina). Po trzech dniach zmagań konkursowych, 20 maja, nastąpi ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku.

Festiwal to kilka dni koncertów i przesłuchań konkursowych w Białymstoku, ale także kilkanaście koncertów towarzyszących: w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, w Warszawie, Krakowie , Legionowie, Sokole, Narwi, Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Wasilkowie, Michałowie, Krynkach, Białowieży, Ciechanowcu, Sejnach, Czeremsze, Szczuczynie, Studziankach.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" w Białymstoku to wydarzenie elitarne artystycznie – gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata, najznamienitszych kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz najlepszych dyrygentów.

Ideą Festiwalu jest przybliżenie szerokiej publiczności duchowych i artystycznych walorów muzyki cerkiewnej. Podczas Festiwalu muzykę wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale także katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na

stronie internetowej: http://festiwal-hajnowka.pl/

i Facebooku: https://www.facebook.com/MiedzynarodowyFestiwalMuzykiCerkiewnejHajnowka/

 

Koncert Warszawski A1 1


 XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

16 - 20 maja 2018 r. – Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

Już od 1982 roku w maju chóry z całego świata prezentują się w Polsce na największym festiwalu muzyki cerkiewnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” ma – nadaną w 1995 roku przez Ministerstwo Kultury – kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie, prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej (od stuleci) przez polskich kompozytorów. Wydarzenie to wielokrotnie inspirowało twórców do komponowania nowych utworów, często później tu właśnie wykonywanych. Podczas Festiwalu odbywają się krajowe i światowe wykonania premierowe najlepszych kompozycji. Od 1985 r. w festiwalowym konkursie biorą udział chóry z zagranicy. Od 1994 r. rokrocznie ukazują się płyty CD – dziś tworzą już imponującą fonotekę. Zgromadzono również ogromne zbiory nutowe. Festiwal organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, biurem organizacyjnym kieruje Irena Parfieniuk.

Tutaj liczy się… poruszenie duszy

Przez 35 lat na Festiwalu wystąpiły chóry sześciu kontynentów z 40 państw (Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Libanu). I choć o miano najlepszego chórzyści walczą w konkursie ocenianym przez jury składające się z najznamienitszych kompozytorów i dyrygentów śpiewu cerkiewnego, bardziej niż rywalizacja liczy się tutaj… poruszenie duszy. Muzyka cerkiewna jest bowiem rodzajem modlitwy, śpiewanej medytacji wielbiącej Boga – co sprawia, że każdy słuchacz koncertów wychodzi z nich poruszony i wzruszony. Dziś jest to jedyny o takim znaczeniu Festiwal Muzyki Cerkiewnej na świecie.

Festiwalowi patronuje Prezydent RP i Minister Kultury RP, a patronat artystyczny nad Festiwalem sprawuje maestro Krzysztof Penderecki. Jego twórczość często inspirowała muzyka cerkiewna, o czym organizatorzy Festiwalu doskonale pamiętają – podczas majowych koncertów wielokrotnie wybrzmiewały jego kompozycje.

Najdoskonalszym instrumentem jest głos ludzki

Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale też katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Wszyscy – na najwyższym poziomie.

Festiwal nigdy nie miał ambicji, aby stać się wydarzeniem liturgicznym – podkreśla Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu. – Od początku była to impreza świecka. Chcieliśmy oprócz walorów duchowych wydobyć również walory artystyczne muzyki cerkiewnej – i przybliżyć ją szerokiej publiczności.

Konkursowemu jury prawie od początku Festiwalu przewodniczy Romuald Twardowski, wybitny polski kompozytor i pedagog. Profesjonalni muzycy i muzykolodzy pod jego kierunkiem decydują, który chór zyska miano najlepszego z najlepszych w swojej kategorii. Od 1982 roku z Festiwalem związany jest ks. Jerzy Szurbak, wieloletni dyrektor i dyrygent znanego w świecie Zespołu Muzyki Cerkiewnej w Warszawie.

Najdoskonalszym instrumentem – nie ręką ludzką uczynionym, ale będącym darem bożym – jest głos ludzki – uważa ks. Szurbak. – I nim wierni mają Boga wielbić. Prawosławni uważają, że żaden instrument, nawet najdoskonalszy, nie jest w stanie oddać chwały bożej na równi z głosem człowieka.

Festiwal to koncert inauguracyjny, przesłuchania koncertowe, koncert galowy w Białymstoku, poza tym – sympozja, konferencje, wystawy, fora kompozytorów oraz koncerty towarzyszące w innych miastach w kraju i za granicą. Dla modlitwy, dla chwili zatrzymania się w chaosie codzienności – i dotknięcia własnej duszy – co roku w maju rozbrzmiewają głosy ok. tysiąca chórzystów.

Zanurz się w muzykę duszy!

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. T. Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka

tel./fax 0048 85 682 20 89, 0048 85 682 32 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce, nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” – organizacją pożytku publicznego: nr 0000016891.

 

Program plakat b2 1