Warsztaty dla dyrygentów i kapelmistrzów 

W dniu 22 kwietnia o godz. 11,oo w remizie OSP w Licheniu Starym odbędą się warsztaty dla dyrygentów i kapelmistrzów zespołów zgłoszonych do udziału w Zlocie.

Zarząd Główny PZCHiO
VII ZLOT CHÓRÓW I ORKIESTR W SANKTUARIUM MB
W LICHENIU 20 MAJA 2017 R.


Zarząd Główny PZChiO wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych RP są organizatorami tegorocznego VII ZLOTU CHÓRÓW I ORKIESTR w Sanktuarium MB w Licheniu. Zlot odbędzie się w dniu 20 maja 2017 roku.ANKIETA

Szanowni Członkowie naszego Związku, zamieszczamy Ankietę powstałą z inicjatywy Zarządu Głównego, będziemy zobowiązani za jej wypełnienie i odesłanie drogą elektroniczną.
link do Ankiety:
ANKIETA

Po kliknięciu w link przechodzi się do Ankiety, którą się wypełnia w Internecie. Po wypełnieniu należy nacisnąć "prześlij" i odpowiedzi automatycznie przychodzą do autora Ankiety, którym jest Jakub Stefek, wiceprezes Zarządu Głównego PZCHiO.

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety,
Zarząd Główny PZCHiO 
 
 
Bezpłatna sesja nagraniowa Musica Cordis
Oferta Zarządu Głównego PZChiO kierowana do wszystkich chórów i orkiestr będących członkami PZChiO, krajowych i zagranicznych na 2017 rok.

KAŻDY CHÓR LUB ORKIESTRA MOŻE BEZPŁATNIE NAGRAĆ PŁYTĘ !
Zarząd Główny ogłasza kontynuację projektu artystycznego "Musica Cordis", którego celem jest coroczne zaprezentowanie dorobku polskich chórów i orkiestr zrzeszonych w PZChiO, w postaci nagrania płyty CD-audio, która będzie zawierać kompilację utworów, wytypowanych chórów i orkiestr (prosimy o zgłaszanie się).
Sesja nagraniowa dla każdego chóru lub orkiestry pozwala na nagranie pełnej (do 70 min) płyty CD-audio - powstały materiał staje się własnością chóru lub orkiestry z czego 2 utwory zostaną przekazane na płytę MUSICA CORDIS, którą opublikuje ZG PZCHiO na własny koszt.
Sesja nagraniowa dla chóru lub orkiestry (do 70 min) oraz umieszczenie nagrań (2 nagrania) na płycie i jej publikacja jest całkowicie bezpłatne i członkowie PZChiO, chóry i orkiestry nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat.