Bezpłatna sesja nagraniowa Musica Cordis
Oferta Zarządu Głównego PZChiO jest kierowana do wszystkich chórów i orkiestr będących członkami PZChiO, krajowych i zagranicznych na 2024 rok.

KAŻDY CHÓR LUB ORKIESTRA MOŻE BEZPŁATNIE NAGRAĆ PŁYTĘ AUDIO!
Zarząd Główny ogłasza kontynuację projektu artystycznego "Musica Cordis", którego celem jest pomc dla chórów i orkiestr w finansowaniu nagrań płytowych.
Sesja nagraniowa dla każdego chóru lub orkiestry pozwala na nagranie pełnej (do 70 min) płyty CD-audio - powstały materiał staje się własnością chóru lub orkiestry.
Sesja nagraniowa dla chóru lub orkiestry jest całkowicie bezpłatna i członkowie PZChiO, chóry i orkiestry nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat.
 
Najważniejsze warunki i zasady związane z przystąpieniem do projektu:

1 - Uczestnik projektu powinien zgłosić swój udział minimum 3 tygodnie przed planowanym dokonaniem nagrania w celu ustalenia terminu i innych szczegółów technicznych.
2 - Uczestnik ustala program sesji nagraniowej, przygotowuje nuty, wykonawców, instrumenty, ewentualny transport muzyków i inne elementy zaplecza organizacyjnego na własny koszt.
3 - Do obowiązków uczestnika projektu również należy przygotowanie we własnym zakresie sali odpowiedniej do dokonania nagrań (przy konsultacji technicznej z kierownikiem nagrania), opłacenia kosztów dojazdu (stawka kilometrowa dla samochodu osobowego), pobytu i wyżywienia (najczęściej jest to jeden nocleg dla 2 osób) ekipy nagraniowej. Przewidujemy również sesje nagraniowe jednodniowe (mniejsze koszty).
4 - Uczestnik zobowiązuje się ewentualnie przekazać dwa utwory z wykonanej sesji nagraniowej nieodpłatnie na potrzeby wydawnicze Zarządu Głównego, przy czym wyboru utworów dokona komisja Zarządu Głównego. Utwory mogą zostać wykorzystane później do wydania płyty podsumowującej, kompilacji Projektu "Musica Cordis" - wydawcą będzie Zarząd Główny.
Projekt przygotowywany jest szczególnie dla tych orkiestr i chórów, które mają w swoim dorobku znaczące osiągnięcia artystyczne, a które jednak ze względów finansowo - organizacyjnych nie są w stanie samodzielnie podołać przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnej sesji nagraniowej, która by uwieczniła ich dokonania wokalne i muzyczne.
Płyty nagrane w ramach projektu "Musica Cordis" będą okazją do zarejestrowania ciekawych osiągnięć artystycznych, kompozycji i wykonań, które są owocem pracy setek muzyków, członków naszego Związku i znakomitą okazją do zaprezentowania dorobku na szerokim forum muzycznym w kraju i za granicą.
Projekt "Musica Cordis" nie byłby możliwy bez współpracy Zarządu Głównego z wydawnictwem MixLevel, które w znaczący sposób sponsoruje wspólny projekt. Wydawnictwo ma na swoim koncie wieloletnią działalność nagraniową i wydawniczą, a zarejestrowało dzieła wielu znanych i cenionych wykonawców. Wykonanie kulkuset nagrań chórów dało podwaliny do osiągnięcia najwyższego poziomu technicznego i artystycznego w tego typu nagraniach. Wydawnictwo jest znane od szeregu lat z propagowania w Polsce audiofilizmu i technik najwyższej jakości nagrań i odtwarzania dla muzyki. Współpracuje z naszym Związkiem od kilku lat, wspierając w różnych działaniach promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Musica Cordis" i mamy nadzieję, że inicjatywa Zarządu Głównego spotka się z szerokim zainteresowaniem wśród wszystkich członków PZChiO.
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Głównego PZChiO lub bezpośrednio w studiu nagraniowym MIXLEVEL, 
tel. kom. 509 336 175