XIX Ogólnopolski Festiwal im. Feliksa Nowowiejskiego
,, O Warmio moja miła” Olsztyn 2024
XIII Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn' 2024

o_warmio.jpg
Współpraca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Muzeum Warmii i Mazur
Urząd Miasta Olsztyna
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Główny Sponsor
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Zarząd Główny PZChiO w Warszawie

 

Regulamin konkursowy
Uczestnicy konkursów: kompozytorzy, chóry a cappella, różnorodne zespoły
kameralne, orkiestry dęte, big-bandy, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno-
instrumentalne.
Kalendarium
31. 03. 2024. Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie zespołów XIX edycji
festiwalu.
01.04-15.04. Kwalifikacja regulaminowa zespołów wg V kategorii do udziału w
konkursie.
01.05.2024 Nadsyłanie partytur prac konkursowych XIII Konkursu
Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego on-line.
02.06.2024 Ogłoszenie wyników XIII Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa
Nowowiejskiego on-line.
16.06. godz. 10.00. Konkurs zespołów. Sala koncertowa Centrum Konferencyjne
UWM w Olsztynie
Przesłuchania konkursowe zespołów wg 5 kategorii regulaminowych.
16.06.Koncert Galowy. Sala koncertowa Centrum Konferencyjne UWM w
Olsztynie
18.05 -30.11. Koncerty, prawykonania, wykonania , nagrania utworów nagrodzonych
w Konkursach Kompozytorskich im. Feliksa Nowowiejskiego
Cele festiwalu
Festiwal ma na celu zachowanie dziedzictwa , imienia i działalności Feliksa
Nowowiejskiego jako kompozytora hymnu i hejnału Olsztyna, jako organisty, jako
muzyka orkiestrze dętej, jako chórmistrza współpracującego z chórami.
Dla uczczenia kolejnej rocznicy prawykonania 2 czerwca w roku 1920 pod
dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego Hymnu Warmińskiego odbywają się koncerty
w katedrze Św. Jakuba, w Ratuszu, w Zamku.
Tytuł festiwalu jest cytatem początkowych słów pieśni hymnicznej „O Warmio moja
miła” Feliksa Nowowiejskiego, która jest hymnem Olsztyna od 2002 roku.
Festiwal promuje twórczość narodową i regionalną, pieśni hymniczne, twórczość
współczesnych kompozytorów, w szczególności wykonania pieśni kompozytora i
utworów nagrodzonych w Konkursach Kompozytorskich im. Feliksa
Nowowiejskiego.
Organizator
Warmińsko - Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie
OPP 1,5% KRS 0000062411
kontakt e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Rytwińska tel. 662122290
10-233 Olsztyn ul. Parkowa 1 www.pzchiowm.pl
Współpraca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Muzeum Warmii i Mazur
Urząd Miasta Olsztyna
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Główny Sponsor
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Zarząd Główny PZChiO w Warszawie
.............……………………………………………………………………...
Regulamin
XIII Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn' 2024
Obowiązuje skomponowanie utworu i zapis partytury w wersji elektronicznej na
XIII Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn' 2023.
Utwór nie może być wcześniej publikowany, wykonywany i zgłaszany do oceny w
innych konkursach. Plik nut do oceny w zapisie elektronicznym musi być opatrzony
godłem, anonimowy.
Kompozytor przesyła do oceny jedną pieśń na głos solo i fortepian od 2-4 minut lub
jedną pieśń chóralną a cappella z tekstem polskim lub łacińskim od 2-6 minut na
adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Utwory przesłane z nazwiskiem twórcy będą zdyskwalifikowane.
Twórca przesyła swój adres poczty elektronicznej do kontaktu,
Jury analizuje prace, przyznaje tytuły Laureata I, II, III z dyplomem oraz
wyróżnienia z dyplomem. Na podany adres poczty e-mail i godło wysyłane są
wyniki konkursu.
Po otrzymaniu uzyskanego tytułu, laureat przesyła dane adresowe i obowiązujące
oświadczenie.
Utwory nagrodzone publikowane są na stronie internetowej www.pzchiowm.pl
6000 zł Nagrody dla chórów za prawykonania i wykonania pieśni nagrodzonych
w Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego. Nagrody wypłacane
są po przysłaniu nagrań i wymaganej dokumentacji.
6000 zł Nagrody dla Laureatów w Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa
Nowowiejskiego. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa sekcja
kompozytorska.
Uwaga! Zgłoszenia niezgodne z wymaganiami regulaminu nie będą rozpatrywane.
...............……………………………………………………………………...
XIX Konkurs zespołów im. Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn' 2024
Regulamin
I. 1. Kategorie.
A Kategoria chórów amatorskich a cappella mieszanych. Max 20 minut
W kategorii A dopuszcza się wykonanie 1 utworu z akompaniamentem instrumentu
B Kategoria chórów o głosach równych. Max 20 minut
W kategorii B dopuszcza się wykonanie 1 utworu z akompaniamentem instrumentu.
C Kategoria amatorskich zespołów wokalno- instrumentalnych. Max 20 minut
D Kategoria amatorskich zespołów instrumentalnych. Max 20 minut
E Kategoria Seniorzy. Zespoły różnorodne. Max 15 min.
Wymagania konkursowe kategorii A, B, C, D, E
1. Obowiązuje akredytacja i karta zgłoszenia on-line na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Obowiązuje Hymn Warmiński Feliksa Nowowiejskiego, opracowany wg swojej
kategorii, jako warunek uzyskania Grand Prix i Złotego, Srebrnego, Brązowego
Dyplomu. Program zgodny z kartą zgłoszenia i czas trwania prezentacji min. 10 min,
max.15-20 minut.
.…………………………………………………………………………………….……………..
III. Ocena i nagrody.
Komisje Konkursowe sekcji kompozytorskiej i sekcji chóralno-orkiestrowej są
powołane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i
niepodważalne. Jury przyznaje punktację od 60-100 pkt
Dyplom Brązowy 60-70 pkt
Dyplom Srebrny 71- 80 pkt
Dyplom Złoty 81-100 pkt
Grand Prix 90-100 pkt
Nagrody Specjalne Indywidualne i Zespołowe.
Prezentacja konkursowa podlega ocenie wg kryteriów ustalonych przez Radę
Artystyczną Festiwalu: dobór i stopień trudności repertuaru, technika wykonawcza ,
intonacja, artykulacja, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.
Zespoły w kategoriach A,B,C, D, E otrzymują Złote Dyplomy i nagrody finansowe
za uzyskaną najwyższą punktację oraz Dyplomy Srebrne i Brązowe bez nagrody
finansowej. Pula nagród pieniężnych i specjalnych będzie podana uczestnikom w
informacjach bieżących.
Dyplom Grand Prix i Nagroda Prezydenta Olsztyna 3000 zł
Dyplom Złoty i Nagroda Pieniężna za najwyższą punktację 3000 zł /pkt.90-100/
Dyplom Złoty i Nagroda Pieniężna wg kategorii 1000 zł
Dyplom i Nagroda Pieniężna dla chóru za wykonanie pieśni nagrodzonej w
Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego 3000 zł
Dyplomy Srebrne i Brązowe.
Dyplomy i Nagrody Specjalne Indywidualne i Zespołowe.
IV. Ustalenia końcowe
Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do publikowania i dokumentowania
nagrań i partytur w mediach, na stronach internetowych tylko osobom
upoważnionym.
Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia są udostępniane i przechowywane do
celów festiwalowych w dokumentacji W-M O PZChiO.
Zapraszamy – Organizatorz