STRUKTURA
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 

Polski Związek Chórów i Orkiestr ( PZChiO ) jest organizacją „non profit” realizującą swoje zadania statutowe poprzez Oddziały terenowe. Każdy Oddział zarządzany jest przez społeczny Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Członkiem PZChiO może być osoba fizyczna działająca w amatorskim chórze, orkiestrze lub innym zespole muzycznym, przynależąca do jednego z Oddziałów terenowych.

 

Zgodnie ze Statutem PZChiO, najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów odbywany co 4 lata, zaś pomiędzy zjazdami działalnością PZChiO kieruje Zarząd Główny ( ZG ) z wyboru, który pełni swoją funkcję honorowo i społecznie.

 

Zarząd Główny, posiadający swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Nowy Świat
30 lok. 12, utrzymuje się z niewielkiej części składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały terenowe.
Zarząd Główny współuczestniczy w imprezach organizowanych przez Oddziały terenowe poprzez udział w komisjach konkursowych czy też fundując nagrody specjalne na konkursach/festiwalach organizowanych przez Oddziały.

 

Stan PZChiO na koniec roku 2020 to:
3621 członków, 221 zespołów działających w ramach 13 oddziałów terenowych
( 5 - bez osobowości prawnej , 7 - z osobowością prawną, 1 - posiadający status organizacji pożytku publicznego ).